การวิเคราะห์การเปลี่ยนปั๊ม

การวิเคราะห์การเปลี่ยนปั๊ม

โปรแกรมตรวจสอบประสิทธิภาพปั๊มของกรุนด์ฟอส เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาปั๊มทดแทนและเป็นเครื่องมือวินิจฉัยที่ครบสมบูรณ์ โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปั๊มของลูกค้าและการแก้ไขปัญหาระบบปั๊ม โดยคำนึงถึงต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของระบบปั๊มน้ำ พร้อมทั้งมอบข้อแนะนำที่เป็นรายละเอียดสำหรับการเปลี่ยนปั๊มและระยะเวลาคืนทุน

ให้โปรแกรมตรวจสอบประสิทธิภาพของเรา แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่จะประหยัดเงินด้านพลังงาน

โปรแกรมตรวจสอบประสิทธิภาพปั๊ม(Pump Audit) เป็นชื่อเครื่องมือการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่พัฒนาขึ้นมาโดยกรุนด์ฟอส ซึ่งใช้เพื่อระบุการสิ้นเปลืองพลังงานส่วนเกินในระบบปั๊มน้ำชนิดต่างๆ จากประสบการณ์ของเรากับการตรวจสอบปั๊มแสดงให้เห็นว่าพลังงาน 30-50 % ที่ใช้โดยปั๊มสามารถที่จะประหยัดได้

โปรแกรมตรวจสอบประสิทธิภาพปั๊มเป็นกระบวนการทำงานแบบสี่ขั้นตอนที่ไม่ได้เข้ายุ่งเกี่ยวกับตัวปั๊ม โดยขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของระบบ เครื่องมือต่างๆจะตรวจเช็คข้อมูลที่จำเป็นเพื่อหาจุดที่เหมาะสมที่แนะนำ ทางกรุนด์ฟอสมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพปั๊มโดยเฉพาะ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมพิเศษและมีประสบการณ์สูง พวกเขาได้ทราบถึงปัญหาที่คุณประสบและพร้อมที่จะพูดคุยปัญหาของปั๊มที่ซับซ้อนกับคุณ

ขั้นตอนการหาจุดใช้งานที่เหมาะสมที่สุดสี่ขั้นตอน
กระบวนการเริ่มต้นด้วยทีมตรวจสอบประสิทธิภาพปั๊มที่จะเข้าไปตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคและรับฟังความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของลูกค้า ขั้นตอนถัดมาคือการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคโดยรวมของลูกค้ารวมถึงการตรวจสอบปั๊มที่ติดตั้งอยู่ สภาพแวดล้อม ระบบท่อ วาล์ว และการติดตั้งของระบบทั้งหมด

หลังจากนั้นทีมตรวจสอบประสิทธิภาพปั๊มจะเข้าทำการวินิจฉัยโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดที่เหมาะสมกับระบบปั๊มและความต้องการ เพื่อวิเคราะห์ระบบปั๊ม รวมถึงการตรวจเช็คการติดตั้งและการตรวจเช็คประสิทธิภาพของปั๊มอย่างเร็ว โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพปั๊มแบบระยะสั้น หรือตรวจสอบประสิทธิภาพปั๊มแบบสมบูรณ์

การวัดจะทำขึ้นมาสามรูปแบบด้วยกัน

  • อัตราการไหล และการสิ้นเปลืองพลังงาน
  • แรงดัน อุณหภูมิ ระดับน้ำ เป็นต้น
  • การเปิด-ปิดปั๊ม และการเปิด-ปิดวาล์ว เป็นต้น

ขั้นตอนสุดท้ายคือ การนำเสนอรายงานประสิทธิภาพของระบบปั๊ม ซึ่งจะอธิบายผลสรุปของการวัดค่าและแนะนำแนวทางการแก้ไข รวมถึงการประเมินปั๊มใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนระบบท่อ การปรับปั๊มใหม่

รายงานที่นำเสนอจะมีการคำนวณอย่างประหยัดเท่าที่สามารถทำได้ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และระยะเวลาคืนทุนเกี่ยวกับต้นทุนการลงทุนที่เป็นไปได้ ลูกค้าจะได้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงของปั๊มที่ติดตั้งอยู่ และได้รับคำแนะนำในการปรับปรุงระบบปั๊มให้ดีขึ้นได้อย่างไร

ความสำคัญของต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน
ต้นทุนจริงของการเป็นเจ้าของและใช้งานของปั๊ม ต้องมองจากอายุการใช้งานโดยรวม ซึ่งคือ ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน (Life Cycle Cost; LCC) ซึ่งปัจจุบันนี้ราคาของปั๊มมีมูลค่าเพียง 5% ของค่า LCC ทั้งหมด การบริการและการบำรุงรักษามีค่าประมาณ 10% ซึ่งหมายความว่าการสิ้นเปลืองพลังงานถูกคิดเป็น 85% ของต้นทุนโดยรวมของปั๊มของคุณ และการตรวจสอบปั๊มของเราได้แสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้สามารถลดลงได้ประมาณครึ่งหนึ่ง

ต้นทุนพลังงานที่ลดลงยังหมายถึงระยะเวลาการคืนทุนที่รวดเร็วของปั๊มน้ำใหม่ของกรุนด์ฟอส ในแต่ละกรณีนั้นรายงานการตรวจสอบประสิทธิภาพปั๊มจะแสดงให้เห็นถึงระยะเวลาคืนทุนเป็นจำนวนเดือนจริงจาก 6 ถึง 36 เดือน หลังจากนั้นก็จะถูกแปลงเป็นมูลค่าเงินที่ประหยัดได้จริงให้กับคุณในทุกๆ ปี