การเปลี่ยนปั๊มทดแทน

เครื่องมือวินิจฉัย

กรุนด์ฟอสมีเครื่องมือวินิจฉัยเพื่อระบุว่าพลังงานมีการสิ้นเปลืองเกินไปหรือไม่ในระบบปั๊ม และเน้นความสำคัญไปที่ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน เพื่อแสดงให้เห็นการเปลี่ยนปั๊มที่มีอยู่ว่าสามารถประหยัดเงินได้มากน้อยเพียงใด

ระบบปั๊มน้ำของคุณสิ้นเปลืองพลังงานมากเกินไปใช่หรือไม่?

หากระบบปั๊มมีการสิ้นเปลืองพลังงาน ทางกรุนด์ฟอสมีเครื่องมือสำหรับการวินิจฉัยปัญหาและหาจุดใช้งานที่เหมาะสมที่สุดของระบบ เมื่อพลังงานทั้งหมดถูกใช้งานคิดเป็น 85% ของต้นทุนโดยรวมของการจ่ายน้ำ นั่นคือจุดที่คุณสามารถประหยัดเงินได้อย่างแท้จริง ในระบบต่างๆ นั้นพบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของพลังงานที่ใช้โดยปั๊มสามารถที่จะประหยัดได้

ที่กรุนด์ฟอสเราให้ความสำคัญกับต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมด เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายที่จะแสดงให้เห็นถึงต้นทุนการดำเนินงานและความเป็นเจ้าของที่แท้จริง แนวคิดครอบคลุมทุกสิ่งจากขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบ การเปลี่ยนปั๊มสามารถที่จะเป็นตัวเลือกราคาถูกที่สุดในระยะยาว โดยที่โปรแกรมตรวจสอบประสิทธิภาพปั๊มจะเป็นตัวกำหนดจุดตรวจเช็คประสิทธิภาพการทำงานของระบบของคุณ

กรุนด์ฟอสได้พัฒนาโปรแกรมตรวจสอบปั๊มที่สามารถหาค่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบของคุณ ซึ่งจะเป็นการแนะนำวิธีการการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นและช่วยในการลดต้นทุนการทำงานลงได้

โปรแกรมตรวจสอบปั๊มของเราสามารถรวจเช็คประสิทธิภาพของปั๊มของคุณ ในการทดสอบการทำงานนี้จะแสดงให้เห็นว่าสามารถประหยัดไปได้มากเพียงใด โดยการเปลี่ยนเป็นปั๊มรุ่นใหม่ที่มีความทัน สมัยมากขึ้น การตรวจสอบจะแสดงให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่ค่าแนะนำ การประหยัดพลังงาน การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และระยะเวลาคืนทุน

หากถึงเวลาที่ต้องมีการเปลี่ยนปั๊ม คุณจะได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องมือกำหนดขนาดปั๊มทำงานบนอินเตอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษในระบบ Grundfos Product center ซึ่งสามารถบอกคุณได้ทันทีว่าปั๊มใดที่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างแท้จริง โดยต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของกรุนด์ฟอสจะเป็นตัวคำนวณต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของปั๊ม