การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา

การซ่อมแซมและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริการกรุนด์ฟอสนอกจากจะบำรุงรักษาและซ่อมปั๊มของคุณโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการแล้ว เรายังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาเรื่องประสิทธิภาพของปั๊ม รวมถึงคำแนะนำสำหรับการประหยัดเงินในระยะยาวให้กับคุณได้

การซ่อมและบำรุงรักษาระบบปั๊มที่มีอยู่ของคุณ

คุณสามารถโทรหากรุนด์ฟอสได้ตลอดเวลาสำหรับการซ่อมและการบำรุงปั๊มที่คุณได้ซื้อจากเรา

กรุนด์ฟอสสามารถซ่อมปั๊มให้กลับสู่สภาวะปกติและมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับปั๊มใหม่ได้ แต่สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ การอัพเกรดหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนปั๊มอาจมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการซ่อมเมื่อเทียบกับการใช้งานในระยะยาว

บริการที่มีประสิทธิภาพในทุกที่ที่คุณอยู่

ฝ่ายบริการกรุนด์ฟอสอยู่ใกล้กับคุณตลอดเวลา ร่วมกับศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในพื้นที่ เราจึงมีบริการที่ยอดเยี่ยมจากความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านปั๊มที่ผ่านการรับรอง ในทุกเมื่อที่คุณต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนหรือต้องการคำแนะนำในด้านบริการที่คุ้มค่า