การหาจุดใช้งานที่เหมาะสมที่สุด

การหาจุดใช้งานที่เหมาะสมที่สุด

กรุนด์ฟอสมีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Efficiency Analysis) สำหรับระบบปั๊มที่มีอยู่ของคุณ ซึ่งจะให้คำแนะนำกับคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกับการประหยัดต้นทุน

เพิ่มประสิทธิภาพของระบบที่มีอยู่
การตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบเครื่องสูบน้ำที่มี พร้อมหลักฐานและการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน โดยผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพจะมีคำแนะนำสำหรับการดำเนินการและจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่จะประหยัดเงินของคุณ

ทางกรุนด์ฟอสมีขั้นตอนสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบปั๊มของคุณ ตามลำดับดังนี้

  • การตรวจเช็คการติดตั้ง

การวิเคราะห์แบบผิวเผินทำได้โดยอ้างอิงข้อมูลจากป้ายกำกับบนปั๊มเก่าเทียบกับรุ่นใหม่ ซึ่งมีวัสดุและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

  • การตรวจเช็คประสิทธิภาพของปั๊มอย่างรวดเร็ว

ความสิ้นเปลืองแรงดันและกำลังไฟฟ้าต่อชั่วโมง(kWh) ถูกทำการวัดอัตราการไหลและถูกประมาณค่าอิงจากข้อมูลปั๊มที่มีอยู่และผลของการวัด

คำแนะนำจากผลลัพธ์ที่ได้บางอย่างสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนอุกปกรณ์ควบคุมความเร็วของมอร์เตอร์ ท่อขนาดต่างๆ การติดตั้งชุดควบคุม หรือในบางครั้งอาจเป็นสัญญาการดูแลบำรุงรักษาปั๊มน้ำแบบประจำ

โปรแกรมตรวจวัดประสิทธิภาพปั๊มน้ำแบบครบวงจร(Pump Audit)

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่จัดทำโดยกรุนด์ฟอสเป็นขั้นตอนแรกสุดของโปแกรมตรวจสอบปั๊มของเรา เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ซึ่งจะให้ข้อมูลจริงสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของปั๊ม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดข้อเสนอแนะในการอัพเกรดหรือเปลี่ยนปั๊มน้ำที่มีอยู่ สิ่งเหล่านี้อาจช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว