สัญญาการบริการกำหนดได้ตามต้องการ (Customised Service Agreement)

Service Agreement
grundfos-service-agreement-banner

ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องจำเป็นสำหรับคุณหรือไม่?

การลดต้นทุน การชำรุดแบบไม่คาดคิด และปริมาณการใช้พลังงานอยู่ในสัญญาการบริการของกรุนด์ฟอส หากไม่มีการบำรุงรักษาปั๊มน้ำของคุณอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาที่เล็กน้อยที่สุดอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้อย่างรวดเร็วสัญญาการบริการของกรุนด์ฟอส ช่วยให้คุณสามารถทำงานหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่เรา

ดูแลให้แน่ใจว่าปั๊มของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ตลอดเวลาสัญญาการบริการของกรุนด์ฟอส สามารถกำหนดให้ตรงตามความต้องการของคุณ ศึกษาทางเลือกของคุณโดยใช้เครื่องมือที่อยู่ด้านล่าง หรือติดต่อเราเพื่อดูว่าเราสามารถช่วยให้คุณทราบถึงความต้องการในการบำรุงรักษาล่วงหน้า

Grundfos Service Tool

0%

Did you know?

that you can cut energy consumption up to 40% with a customised service agreement from Grundfos

Did you know?

that you can cut downtime up to 35% with a customised service agreement from Grundfos

Did you know?

that you can cut repair costs up to 20% with a customised service agreement from Grundfos

Did you know?

that you can cut unexpected breakdowns up to 75% with a customised service agreement from Grundfos

Did you know?

1 optimised Pump reduce the yearly CO2 emission equal to 3 passenger cars

-