ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส (Grundfos Remote Management)

ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส (Grundfos Remote Management)

ระบบ Grundfos Remote Management เป็นระบบที่คุ้มค่าการลงทุน ความปลอดภัยสูง และเชื่อถือได้สำหรับการควบคุมตรวจสอบและจัดการ การติดตั้งปั๊มจากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในราคาที่ถูกมาก ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้อง

ต่อเชื่อมการทำงานระหว่างเครื่องสูบน้ำกับผู้ดูแลระบบ
โดยใช้ระบบจัดการระยะไกลที่ปลอดภัยสูงและเชื่อถือได้ คุณสามารถควบคุมตรวจสอบและจัดการระบบปั๊มของคุณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ในราคาที่ถูกมาก

ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส เป็นระบบที่คุ้มค่าและทำงานได้อย่างตรงไปตรงมาในการควบคุมตรวจสอบและจัดการระบบการติดตั้งปั๊มในอาคารพาณิชย์ ระบบการจ่ายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะลดความจำเป็นสำหรับการตรวจสอบในพื้นที่จริง และในกรณีที่ระบบเกิดการชำรุดหรือมีสัญญาณแจ้งเตือน ผู้ที่ดูแลระบบจะได้รับการแจ้งเตือนโดยตรง

เปรียบเทียบกับระบบควบคุมตรวจสอบการทำงานบนโทรศัพท์มือถือแล้ว ระบบนี้ถือว่ามีประโยชน์และฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลายกว่ามาก สำหรับผู้ที่ไม่ต้องควบคุมกระบวนการทำงานระยะไกลอัตโนมัติตลอดเวลานั้น ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส (Grundfos Remote Management) เป็นระบบที่เหมาะสมอย่างมากสำหรับการควบคุมตรวจสอบและควบคุมระยะไกล  ซึ่งไม่เหมือนกันระบบSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)แบบเดิม การลงทุนเริ่มต้นมีค่าใช้จ่ายที่น้อยมากและค่าธรรมเนียมคงที่ที่ต่ำครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ และการสนับสนุนระบบ รวมถึงการสำรองข้อมูล

อุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูลการสื่อสาร (Interface) ทำให้การส่งข้อมูลผ่านระบบ GPRS/SMS จากปั๊มและชุดควบคุม โดยบอร์ดอินพุทและเอ้าท์พุทอเนกประสงค์แบบสำเร็จรูป ทำให้คุณสามารถเชื่อต่อตัวเซ็นเซอร์และสวิชต์ต่างๆได้

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลได้มากกว่า รวมทั้งจัดการกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้ ภายใต้ระบบ Grundfos Remote Management

ตรวจสอบง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและจัดการกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับระบบปั๊ม

ระบบบริหารระยะไกลของกรุนด์ฟอส สามารถตรวจสอบการทำงานของระบบปั๊มน้ำของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ และให้คุณได้ควบคุมปั๊มของคุณแบบออนไลน์

GRM brochure

Download GRM brochure