Thermostatic radiator valve

Thermostatic radiator valve คือ วาล์ว thermostatic radiator ถูกติดตั้งอยู่บนเครื่องทำความร้อนแบบแผ่รังสี (radiator) และเครื่องทำความร้อนแบบพาความร้อน (convector) เพื่อปรับอุณหภูมิห้อง วาล์วจะทำงานโดยอัตโนมัติและประกอบไปด้วยสองส่วน: ส่วนวัดอุณหภูมิ (sensing element) และตัวเรือนวาล์ว (valve casing)

 

วาล์ว thermostatic radiator (Thermostatic radiator valve) ถูกติดตั้งอยู่บนเครื่องทำความร้อนแบบแผ่รังสี (radiator) และเครื่องทำความร้อนแบบพาความร้อน (convector) เพื่อปรับอุณหภูมิห้อง วาล์วจะทำงานโดยอัตโนมัติและประกอบไปด้วยสองส่วน: ส่วนวัดอุณหภูมิ (sensing element) และตัวเรือนวาล์ว (valve casing) โดยตัวเรือนวาล์วถูกติดตั้งโดยตรงบนเครื่องทำความร้อนหรือที่บริเวณท่อเข้าสู่เครื่องทำความร้อน ส่วนตัววัดอุณหภูมิถูกติดตั้งอยู่กับตัวเรือนวาล์ว

 

ตัววัดอุณหภูมิสามารถมีทั้งตัววัดในตัวหรือตัววัดระยะไกล ตัววัดระยะไกลสามารถใช้ได้หากเครื่องทำความร้อนติดตั้งอยู่หลังฉากหรือฝาปิด มิฉะนั้นการอ่านค่าอุณหภูมิห้องจะไม่ถูกต้องหากตัววัดอุณหภูมิถูกติดตั้งไว้ใกล้หรือไว้ที่เครื่องทำความร้อนโดยตรง

 

ตัววัดอุณหภูมิทำงานโดยก้นหอยที่บรรจุก๊าซไว้ (gas-filled bellow) ก๊าซจะร้อนขึ้นตามอุณหภูมิห้องที่เพิ่มขึ้นซึ่งทำให้ก๊าซขยายตัวและไปทำให้เข็มที่อยู่ในตัวเรือนวาล์วขยับซึ่งจะไปลดอัตราการไหลของน้ำผ่านเครื่องทำความร้อน ระยะทางระหว่างเข็มกับก้นหอย (bellow) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการปรับหมุนส่วนวัดอุณหภูมิซึ่งจะส่งผลเปลี่ยนแปลงค่าอุณหภูมิห้องที่ได้ตั้งไว้

 

ตัวเรือนวาล์วสามารถติดตั้งชุดจำกัดอัตราการไหลสูงสุด (valve limiter) ซึ่งจะจำกัดอัตราการไหลสูงสุดของน้ำผ่านเครื่องทำความร้อนเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องทำความร้อนไม่ร้อนจนเกินไปแม้ในขณะที่ตัวควบคุมอุณหภูมิ (thermostat) สั่งให้ทำความร้อนให้มากที่สุดcalls for maximal heat output.