Temperature control mode

Temperature control mode คือ หมวดการควบคุมอุณหภูมิถูกนำมาใช้ในระบบหมุนเวียนที่ไม่มีวาล์วควบคุม (control valve) เพื่อปรับอัตราการไหลให้แตกต่างกัน และในระบบซึ่งมีความสำคัญที่จะต้องรักษาอุณหภูมิให้คงที่

 

หมวดการควบคุมอุณหภูมิถูกนำมาใช้ในระบบหมุนเวียนที่ไม่มีวาล์วควบคุม (control valve) เพื่อปรับอัตราการไหลให้แตกต่างกัน และในระบบซึ่งมีความสำคัญที่จะต้องรักษาอุณหภูมิให้คงที่ เช่น

  • ระบบทำความร้อนแบบท่อเดี่ยว (Single-pipe heating system)
  • Boiler shunts
  • ระบบทำความร้อนที่มีวาล์วสามทาง (Heating systems with 3-way valves)
  • ระบบปรับอากาศที่มีวาล์วสามทาง (Air-con systems with 3-way valves)
  • การหมุนเวียนน้ำร้อนภายในบ้าน (Domestic hot water circulation)