Suction superheater

Suction superheater คือ วัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ทำให้ร้อนยวดยิ่งที่ท่อด้านดูด (suction superheater) ในระบบทำความเย็นก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีหยดของเหลวเข้าสู่คอมเพรสเซอร์ และเพื่อเพิ่มส่วนการระเหยของเครื่องระเหย (evaporator)

 

ในโรงทำความเย็นแบบขยายตัวโดยตรง (direct expansion) สารทำความเย็นที่ระเหยจะถูกส่งกลับไปยังคอมเพรสเซอร์ทางท่อด้านดูด อุปกรณ์ทำให้ร้อนยวดยิ่งที่ท่อด้านดูด (suction superheater) มักจะถูกติดตั้งอยู่ในท่อด้านดูดนี้

 

วัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ทำให้ร้อนยวดยิ่งที่ท่อด้านดูด ในระบบทำความเย็นก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีหยดของเหลวเข้าสู่คอมเพรสเซอร์ และเพื่อเพิ่มส่วนการระเหยของเครื่องระเหย (evaporator)

 

ด้านบนของเครื่องระเหย (evaporator) เป็นพื้นผิวที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ด้วยการทำให้ร้อนยวดยิ่งของก๊าซในส่วนสุดท้ายของเครื่องระเหยทำให้เกิดการระเหย นี่ไม่เป็นประโยชน์มากนักสำหรับกระบวนการทำความเย็น การติดตั้งอุปกรณ์ทำให้ร้อนยวดยิ่งที่ท่อด้านดูด (suction superheater) จะช่วยลดพื้นที่ซึ่งเปล่าประโยชน์ในเครื่องระเหยนี้ลงได้

 

สารทำความเย็นในปัจจุบัน เช่น HFC R134a, R404A, R407C และ R507A จะมีแรงดันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระหว่างการทำให้ร้อนยวดยิ่ง และเนื่องจากการใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นตามความแตกต่างของแรงดัน อุปกรณ์ทำให้ร้อนยวดยิ่งที่ท่อด้านดูดจึงถูกจัดเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดการใช้พลังงานในระบบนี้ด้วย