Suction lift

Suction lift คือ การดูดยก (Suction lift) หมายถึง แรงดัน (แรงดันลบ) ที่ด้านดูดของเครื่องสูบน้ำ

 

การดูดยก (Suction lift) จะหมายถึง แรงดัน (แรงดันลบ) ด้านดูดของเครื่องสูบน้ำ แรงดันนี้สามารถวัดได้จากเส้นศูนย์กลางของส่วนไฮดรอลิกของตัวเครื่องสูบน้ำจนถึงระดับผิวน้ำทางด้านดูดของเครื่องสูบน้ำ

 

ในทางทฤษฎีมีความเป็นไปได้ที่จะดูดน้ำได้ลึกถึง 10.33 เมตร อย่างไรก็ตามการที่จะทำได้ดังนี้ต้องเป็น สุญญากาศสัมบูรณ์ ในทางปฏิบัติ ระดับความลึกสูงสุดจะต่ำกว่าในทางทฤษฎีมาก

 

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดCavitation(cavitation หรือ ปรากฏการณ์การรวมตัวของโพรงไอน้ำของเหลวที่ไหลภายในบริเวณ โดยที่แรงดันของของเหลวจะลดลงต่ำกว่าแรงดันไอ) จึงจำเป็นจะต้องทำการเปรียบเทียบค่า NPSH(Net Positive Suction Head) กับค่า NPSH ที่มีอยู่