Stress corrosion cracking

Stress corrosion cracking คือ การกัดกร่อนในโลหะคือการสูญเสียโลหะที่จุดใดๆ บนพื้นผิวโลหะที่เผชิญภาวะกัดกร่อน เกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบตั้งแต่การกัดกร่อนที่สม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นผิวไปจนถึงการกัดกร่อนที่รุนแรงเฉพาะจุด

 

การกัดกร่อนของโลหะ (Metallic corrosion)

 

การกัดกร่อนในโลหะโดยทั่วไปหมายถึงการสูญเสียโลหะที่จุดใดๆ บนพื้นผิวโลหะที่เผชิญภาวะกัดกร่อน การกัดกร่อนเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบตั้งแต่การกัดกร่อนที่สม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นผิวไปจนถึงการกัดกร่อนที่รุนแรงเฉพาะจุด

 

การกัดกร่อนแบบ (Stress Corrosion)

การเกิดรอยแตกเนื่องจากความเค้นในสภาวะกัดกร่อน (Stress corrosion cracking)หมายถึงอิทธิพลของความเค้นดึง (tensile stress ที่กระทำจากภายนอกหรือจากภายใน) และสภาวะแวดล้อมที่กัดกร่อนร่วมกัน วัสดุจะเกิดการแตกได้โดยไม่มีการเปลี่ยนรูปที่เห็นได้ชัดหรือการเสื่อมสภาพที่ชัดเจนของวัสดุแต่อย่างใด บ่อยครั้งที่จะเกิดการกัดกร่อนแบบจุด (pitting corrosion) ควบคู่ไปกับการเกิด stress corrosion cracking

 

สาเหตุของความเค้น (Causes of stress)

ความเค้น (stress) อาจจะเป็นผลมาจากแรงในรอยแยกเนื่องมาจากความเค้นรวมจุด (stress concentration) หรือสามารถเกิดขึ้นได้จากรูปแบบของการประกอบ หรือความเค้นคงเหลือ (residue stress) จากการขึ้นรูป (เช่นการขึ้นรูปเย็น) โดยความเค้นคงเหลือสามารถกำจัดได้ด้วยการอบ (annealing)

 

ตัวอย่างของวัสดุที่อ่อนแอต่อการเกิดรอยแตกเนื่องจากความเค้นในสภาวะกัดกร่อน (Stress corrosion cracking):

  • สเตนเลสในคลอไรด์
  • ทองเหลืองในแอมโมเนีย
  • ยางธรรมชาติในโอโซน