Stationary part of shaft seal

Stationary part of shaft seal คือ ชิ้นส่วนที่อยู่กับที่ (stationary part) ของซีลเพลา (shaft seal) จะติดตั้งอยู่กับตัวเรือนปั๊ม (pump housing) โดยประกอบไปด้วยบ่า (seat) และซีลชั้นที่สอง (stationary secondary seal)

 

ชิ้นส่วนที่อยู่กับที่ (stationary part) ของซีลเพลา (shaft seal) จะติดตั้งอยู่กับตัวเรือนเครื่องสูบน้ำ (pump housing) โดยประกอบไปด้วยบ่า (seat) และซีลชั้นที่สอง(stationary secondary seal) ซีลชั้นที่สองนี้จะป้องกันการรั่วซึมระหว่างบ่าและตัวเรือนเครื่องสูบน้ำ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้ตัวบ่าหมุนไปในตัวเรือนเครื่องสูบน้ำด้วย

 

วิธีการทำงาน

ของเหลวที่ถูกเครื่องสูบน้ำ (A) จะสัมผัสกับขอบด้านนอกของแหวนซีลหมุน (rotating seal ring (B)) เมื่อเพลาเริ่มหมุน แรงดันที่แตกต่างระหว่างของเหลว (A) ในตัวเรือนปั๊มและแรงดันบรรยากาศ (D) จะดันให้ของเหลวเข้าไปในช่องว่างของซีลระหว่างผิวสัมผัสทั้งสอง (ดันจาก B ไป C) ทำให้เกิดเป็นฟิล์มหล่อลื่น (lubricating film) ขึ้น

 

แรงดันในช่องว่างของซีลจะลดลงจาก B ไปยัง C จนมีความดันเท่ากับจุด D  การรั่วไหลออกจากซีลจะพบได้ที่ด้านนอกออกสู่บรรยากาศ

 

ชิ้นส่วนของซีลที่อยู่ในตัวเครื่องสูบน้ำจะต้องรับแรงที่เกิดขึ้นจากแรงดันภายในเครื่องสูบน้ำ แรงในแนวแกนเพลารวมกับแรงสปริงจะสร้างแรงกดปิดสำหรับซีลclosing force of the seal.