Specific heat capacity

Specific heat capacity คือ ปริมาณสูงสุดของความร้อนจำเพาะของสสารหรือของเหลว เป็นคำนิยามที่ถูกใช้ในการอธิบายถึงปริมาณพลังงานที่ใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิ 1 เคลวิน (K) ของสสาร/ของเหลวที่มีน้ำหนัก 1 กิโลกรัม (kg)

 

ปริมาณสูงสุดของความร้อนจำเพาะ (Specific heat capacity) ของสสารหรือของเหลว คือ คำนิยามที่ถูกใช้ในการอธิบายถึงปริมาณพลังงานที่ใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิ 1 เคลวิน (K)ของสสาร/ของเหลวที่มีน้ำหนัก 1 กิโลกรัม (kg)

 

ในทางเทคนิค ปริมาณสูงสุดของความร้อนจำเพาะ จะหมายถึง “ความร้อนจำเพาะ” ซึ่งเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ “cp” และมีหน่วยการวัดเป็น กิโลจูล/ กิโลกรัมเคลวิน (kJ/kg K)

 

นอกจากนี้ ปริมาณสูงสุดของความร้อนจำเพาะ (specific heat capacity) จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของตัวกลาง โดยที่ค่าปริมาณสูงสุดของความร้อนจำเพาะในระบบทำความร้อนที่อุณหภูมิระหว่าง 20–90 oC จะมีค่าประมาณ 4.2กิโลจูล/ กิโลกรัมเคลวิน (kJ/kg K)