Solenoid valve

Solenoid valve คือ โซลินอยด์วาล์ว เป็นวาล์วชนิดหนึ่งที่ใช้กับการใช้งานสำหรับสารทำความเย็น ก๊าซ ไอ และของเหลว  ใช้งานอย่างกว้างขวางสำหรับควบคุมการทำความร้อนหรือความเย็นสำหรับผู้ใช้งานที่ไม่สม่ำเสมอ (ON/OFF consumer) กระแสไฟฟ้าจะถูกเปลี่ยนเป็นสนามแม่เหล็กที่จะเปิดหรือปิดวาล์ว

 

โซลินอยด์วาล์ว (solenoid valve) เป็นวาล์วชนิดหนึ่งที่ใช้กับการใช้งานสำหรับสารทำความเย็น ก๊าซ ไอ และของเหลว

 

หลักการทำงานโดยการป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ขดลวด ซึ่งเป็นการสร้างสนามแม่เหล็ก จากนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานกลที่เปิดหรือปิดวาล์วหลักการทำงานนี้เป็นที่ไว้ใจได้ มีประสิทธิภาพในแง่ค่าใช้จ่ายในการใช้งานอย่างกว้างขวางสำหรับควบคุมการทำความร้อนหรือความเย็นสำหรับผู้ใช้งานที่ไม่สม่ำเสมอ (ON/OFF consumer)

 

โซลินอยด์วาล์ว (solenoid valve) สามารถทำงานเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งในท่อหรือทำงานเป็นวาล์วนำ (pilot) สำหรับวาล์วขนาดใหญ่