Soft pressure build-up

Soft pressure build-up คือ ฟังก์ชั่นการเพิ่มแรงดันอย่างนุ่มนวล  ช่วยให้สามารถเริ่มต้นทำงานระบบสูบน้ำที่ท่อทางจ่ายยังว่างเปล่าอยู่ ได้อย่างราบรื่น

 

ตัวอย่างเช่น

ชุดควบคุม CU351(Soft pressure build-up) มีฟังก์ชั่นการเพิ่มแรงดันอย่างนุ่มนวลไว้ในตัวเครื่อง ฟังก์ชั่นช่วยให้สามารถเริ่มต้นทำงานระบบสูบน้ำที่มีท่อทางจ่ายว่างเปล่าอยู่ได้อย่างราบรื่น

 

ตัวอย่างเช่น

สำหรับการใช้งานดังต่อไปนี้

  • การชลประทาน
  • ระบบประปาซึ่งระบบไฟฟ้าไม่เสถียร เพื่อลดการเกิดฆ้อนน้ำ (water hammer)

 

การเริ่มทำงานแบ่งเป็น 2 เฟสดังแสดงในภาพประกอบ

1.เฟสการเติม (Filling Phase)

จะทำการเติมน้ำเข้าสู่ท่อน้ำทางจ่ายอย่างช้าๆ และเมื่อเซ็นเซอร์วัดแรงดันของระบบตรวจพบว่าน้ำเต็มท่อแล้วเข้า การทำงานในส่วนของเฟสที่สองก็จะเริ่มขึ้น

 

2.เฟสการสร้างแรงดัน (Pressure build-up Phase)

แรงดันของระบบจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงแรงดันที่ตั้งค่าไว้ การสร้างแรงดันค่อยๆเพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับช่วงระยะเวลาที่มีการตั้งค่าไว้เพื่อ (Ramp Time) ในกรณีที่แรงดันยังมีค่าต่ำกว่าแรงดันที่ตั้งค่าไว้ภายในระยะเวลาที่ตั้งค่า ระบบจะสามารถเตือนหรือแจ้งให้ทราบ และจะหยุดการทำงานของปั้มน้ำในขณะเดียวกัน

 

ข้อดี :

  • ช่วยลดการฆ้อนน้ำ (water hammer effect)
  • ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค