Shell and tube exchanger

Shell and tube exchanger คือ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ shell and tube (Shell and tube exchanger) แลกเปลี่ยนพลังงานความร้อนระหว่างของไหล เนื่องจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ shell and tube มีแรงดันสูญเสียที่ต่ำทำให้เหมาะกับการใช้งานในระบบปรับอากาศ

 

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ shell and tube (Shell and tube exchanger) แลกเปลี่ยนพลังงานความร้อนระหว่างของไหล ในระบบทำความเย็นควรมีการสูญเสียแรงดันต่ำเมื่อมีการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างสารทำความเย็นหลัก (primary coolant) ไปยังสารทำความเย็นรอง (secondary coolant) และเมื่อมีการแลกเปลี่ยนความร้อนไปยังของไหลในหอหล่อเย็น

 

เนื่องจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ shell and tube มีแรงดันสูญเสียที่ต่ำทำให้เหมาะกับการใช้งานในระบบปรับอากาศ เมื่อถูกนำมาใช้ควบแน่นสารหล่อเย็นจะมีการควบคุมระดับด้วยวาล์วลูกลอย (float valve)

 

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ shell and tubeมีขนาดใหญ่กว่าและราคาสูงกว่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ plate (plate exchanger)