Shaft seal

Shaft seal คือ  ซีลเพลา (shaft seal) จะรวมถึงชิ้นส่วนหมุน (rotating part) และชิ้นส่วนที่อยู่กับที่ (stationary part)

 

ในรูปแบบอย่างง่ายนั้น ซีลเพลา (shaft seal) จะรวมถึงชิ้นส่วนหมุน (rotating part) และชิ้นส่วนที่อยู่กับที่ (stationary part) โดยเมื่อได้รับการออกแบบและติดตั้งอย่างเหมาะสมจำทำให้ชิ้นส่วนหมุนหมุนไปบนฟิล์มหล่อลื่น (lubricating film) ที่มีความหนาเพียง 0.00025 มิลลิเมตร

 

หากฟิล์มมีความหนามากเกินไป สารที่เครื่องสูบน้ำจะรั่วซึมออกมา หากฟิล์มบางเกินไปจะทำให้แรงเสียดทานเพิ่มขึ้นและทำให้หน้าสัมผัสร้อนเกินไป ทำให้เกิดความเสียหายต่อการซีล