Rotating part of shaft seal

Rotating part of shaft seal คือ ชิ้นส่วนหมุน (rotating part) ของซีลเพลา (shaft seal) จะติดตั้งอยู่กับเพลาเครื่องสูบน้ำและหมุนไปในของเหลวในขณะที่เครื่องสูบน้ำทำงาน

 

ชิ้นส่วนหมุน (rotating part) ของซีลเพลา (shaft seal) จะติดตั้งอยู่กับเพลาเครื่องสูบน้ำและหมุนไปในของเหลวในขณะที่เครื่องสูบน้ำทำงาน  แรงกดของ bellow ยาง (rubber bellow (8)) ระหว่างเพลา (9) กับแหวนส่งกำลังบิด (torque transmission ring) หนึ่งในสองวง (10) จะช่วยยึดชิ้นส่วนหมุน (rotating part) อยู่กับเพลา  สปริง (6) จะส่งแรงบิดระหว่างแหวนส่งกำลังบิด (torque transmission ring (5, 10)) ทั้งสอง  แหวนซีลหมุน (rotating seal ring (4)) ถูกยึดเข้ากับ bellow ยาง (rubber bellow (8)) แหวนส่งกำลังบิด (torque transmission ring (5)) จะกด bellow ยาง (rubber bellow (8)) เข้ากับแหวนซีลหมุน (rotating seal ring (4)) bellow ยางจะป้องกันการรั่วไหลระหว่างเพลา (9) และแหวนซีลหมุน (rotating seal ring (4)) และให้ความยืดหยุ่นตามแนวแกนแม้จะมีสิ่งแปลกปลอมหรือเศษตะกอน ในการซีลด้วย bellow ยางนี้จะได้ความยืดหยุ่นตามแนวแกนจากการให้ตัว (elastic deformation) ของ bellow ส่วนในการซีลด้วยแหวน (O-ring) นั้นตัวแหวน O-ring จะเลื่อนไปบนเพลา แรงกดจากสปริงทำให้หน้าสัมผัสของซีลทั้งสองติดกันทั้งในระหว่างที่ปั๊มหยุดทำงานและในขณะทำงานเนื่องจากความยืดหยุ่นของ bellow หรือ O-ring  ซึ่งความยืดหยุ่นนี้ทำให้หน้าสัมผัสทั้งสองติดกันแม้ว่าจะมีการขยับในแนวแกนของเพลา หรือการสึกหรอของหน้าสัมผัส หรือการสึกหรอของเพลา