Radiant heating

Radiant heating คือ ความร้อนจากการแผ่รังสี เป็นการแผ่รังสีความร้อน (Thermal radiation) ระหว่างพื้นผิวสองอันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสสารชนิดหนึ่งทำการถ่ายทอดรังสีอินฟราเรด และทำให้สสารชนิดที่สองถูกทำให้ร้อนได้โดยไม่ทำให้อากาศรอบๆสสารดังกล่าวร้อนขึ้น

 

ความร้อนจากการแผ่รังสี (Radiant heat) คือ การแผ่รังสีความร้อน (Thermal radiation) ระหว่างพื้นผิวสองอันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสสารชนิดหนึ่งทำการถ่ายทอดรังสีอินฟราเรด และทำให้สสารชนิดที่สองถูกทำให้ร้อนได้โดยไม่ทำให้อากาศรอบๆสสารดังกล่าวร้อนขึ้น

 

พระอาทิตย์ คือ ตัวอย่างหนึ่งที่เป็นแหล่งพลังงานความร้อนแบบแผ่รังสีขนาดใหญ่ซึ่งให้ความร้อนแก่โลกโดยเฉพาะด้วยวิธีการแผ่รังสีความร้อน

 

สำหรับพื้นที่ภายในอาคาร เตาเผาถ่านและเครื่องแผ่รังสีจะถ่ายทอดความร้อนแบบรังสีในปริมาณที่มาก แหล่งความร้อนประเภทดังกล่าวนี้จะปล่อยความร้อนแบบนำพา ซึ่งหมายความว่าอากาศที่อยู่รอบๆจะถูกทำให้ร้อน

 

การทำความร้อนด้วยความร้อนจากการแผ่รังสีบริสุทธิ์สามารถทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับอากาศภายในได้ เนื่องมาจากความแตกต่างของอุณหภูมิที่ไม่ก่อให้เกิดความสะดวกสบาย โดยปกติแล้ว ความร้อนจากการแผ่รังสีบริสุทธิ์จะถูกใช้ในการทำความร้อนให้กับอาคารแข่งขันกีฬา, ห้องปฏิบัติการ, โกดัง, เป็นต้น ดังนั้น จึงทำให้บริเวณพื้นที่ใช้งานเท่านั้นที่ถูกให้ความร้อน