PT 100 sensor

PT 100 sensor คือ ตัววัดอุณหภูมิ  เป็นตัววัดอุณหภูมิที่ทำงานโดยการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าผ่านโลหะแพลทตินัม (platinum (Pt) metal) ตัววัดอุณหภูมิ PT 100 สามารถวัดอุณหภูมิได้สูงถึง 600 °C

 

ตัววัดอุณหภูมิ PT 100 (PT 100sensor) เป็นตัววัดอุณหภูมิที่ทำงานโดยการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าผ่านโลหะแพลทตินัม (platinum (Pt) metal) ค่าความต้านทานในโลหะจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ค่าความต้านทานที่อุณหภูมิ 0°C เท่ากับ 100 โอห์ม จึงได้ชื่อว่า PT 100 ส่วน PT 500 sensor และ PT 1000 sensor ซึ่งมีค่าความต้านทานตามชื่อเรียกก็มีจำหน่ายด้วยเช่นกัน

 

ดังนั้น ตัววัดอุณหภูมิ PT100 จึงสามารถใช้อ่านค่าอุณหภูมิได้ด้วยความเที่ยงตรงที่สูงกว่า ตัววัดสามารถวัดค่าได้เที่ยงตรงกว่าตัววัดความต้านทานไฟฟ้าชนิดอื่นเช่นชนิด KTY และ NTC ซึ่งใช้โลหะอื่น แต่ก็มีราคาสูงกว่าด้วยเช่นกัน ตัววัดอุณหภูมิ PT 100 สามารถวัดอุณหภูมิได้สูงถึง 600 °C ในขณะที่ตัววัดชนิดอื่นสามารถวัดได้สูงสุดที่ประมาณ 150°C เท่านั้น

 

ตัววัดสามสาย (Three-wire sensor)

ตัววัดที่ถูกเชื่อมต่อด้วยสายที่ยาวกว่าจะให้การอ่านค่าที่ไม่เที่ยงตรงเนื่องมาจากค่าความต้านทานไฟฟ้าในสายเอง ปัญหานี้สามารถถูกชดเชยได้ด้วยการใช้ตัววัดที่มีสามสาย (three-wire sensor) ซึ่งสายที่สามจะวัดค่าความต้านทานในตัวสายเอง อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีชุดควบคุม (regulator) ที่สามารถใช้งานกับมันได้