Pressure reducing valve

Pressure reducing valve คือวาล์วลดแรงดันวัดแรงดันที่ด้านขาออกจากวาล์ว หน้าที่ของวาล์วคือการปรับแรงดันให้คงที่ตามค่าที่ตั้งไว้

 

วาล์วลดแรงดันวัดแรงดันที่ด้านขาออกจากวาล์ว หน้าที่ของวาล์วคือการปรับแรงดันให้คงที่ตามค่าที่ตั้งไว้หากแรงดันเพิ่มขึ้นทางด้านขาออกของวาล์ว วาล์วจะปิด เมื่อแรงดันลดลงที่ด้านขาออกของวาล์ว วาล์วจะเปิดเพื่อรักษาความดันให้คงที่

 

เมื่อใช้ระบบ Grundfos Hydro MPC systems เราไม่แนะนำให้ใช้วาล์วลดแรงดัน แต่ให้แบ่งอาคารออกเป็นโซนเพื่อความสะดวกสบายที่สุดและกินไฟน้อยที่สุด

 

เมื่อใช้ถังเก็บน้ำบนหลังคา วาล์วลดแรงดันอาจมีความจำเป็น มิฉะนั้น แรงดันอาจจะสูงเกินไปสำหรับชั้นล่างๆ ของอพาร์ตเมนท์