Pressure holding pumps

Pressure holding pumps คือ เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน  ถูกใช้เพื่อรักษาแรงดันคงที่ในระบบทำความร้อนหรือระบบปรับอากาศแบบปิด

 

ระบบรักษาแรงดันที่ใช้ปั๊มประกอบไปด้วยเครื่องสูบน้ำ หนึ่งตัวหรือมากกว่าหนึ่งตัวต่อกันในแบบอนุกรม เครื่องสูบน้ำสามารถติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็ว (speed regulator) เช่น ชุดปรับความถี่ (frequency converter) เพื่อที่จะรักษาแรงดันที่ถูกต้องในระบบ ในกรณีนี้ ถัง pressure expansion tank ไม่มีความจำเป็นเนื่องจากตัวเครื่องสูบน้ำเองสามารถปรับแรงดันได้

 

ระบบรักษาแรงดันที่ใช้เครื่องสูบน้ำปรับความเร็วได้ทำงานได้ดีกว่าระบบที่ใช้ถัง expansion vessel ในกรณีที่ใช้ถัง expansion vessel นั้น เครื่องสูบน้ำที่มีความเร็วคงที่ซึ่งรักษาอัตราการไหลให้คงที่สามารถทำให้แรงดันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อปิดและเปิดเครื่องสูบน้ำ นอกจากนี้ ระบบรักษาแรงดันใช้พื้นที่น้อยกว่าเนื่องจากไม่ต้องมีถัง expansion vessel

 

ถัง pressure expansion vessel สามารถใช้ร่วมกับเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันเพื่อที่จะไล่อากาศออกจากน้ำในกระบวนการ น้ำปริมาณเล็กน้อยถูกเติมลงในภาชนะซึ่งไม่มีแรงดัน เมื่อแรงดันตกลงเท่ากับแรงดันบรรยากาศ อากาศเกือบทั้งหมดจะถูกปล่อยออกมา น้ำปริมาณเดียวกันจะถูกเครื่องสูบน้ำกลับไปยังระบบโดยเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันเพื่อรักษาแรงดันในระบบให้ได้ตามที่ต้องการ