Pilot valve

Pilot valve คือ วาล์วนำ  มักจะใช้ในโรงทำความเย็นขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานมาก วาล์วนำ (Pilot valve) เป็นวาล์วที่ติดตั้งบนวาล์วในท่ออีกทีหนึ่งเพื่อทำให้สามารถใช้แรงน้อยๆ ในการหมุนวาล์วที่ขนาดใหญ่กว่าอย่างเช่นในลูกสูบไฮดรอลิก (hydraulic piston)

 

วาล์วนำ (Pilot valve) มักจะใช้ในโรงทำความเย็นขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานมาก วาล์วนำ (Pilot valve) เป็นวาล์วที่ติดตั้งบนวาล์วในท่ออีกทีหนึ่งเพื่อทำให้สามารถใช้แรงน้อยๆ ในการหมุนวาล์วที่ขนาดใหญ่กว่าอย่างเช่นในลูกสูบไฮดรอลิก ในภาพประกอบ แรงดันภายในตัววัดอุณหภูมิและคอยล์ทำให้วาล์วหลักหมุน การควบคุมเป็นแบบเชิงกล

 

วาล์วนำ (Pilot valve) สองตัวถูกติดตั้งอยู่บนวาล์วในท่อขนาดใหญ่ดังแสดงในภาพประกอบเช่นเดียวกัน วาล์วตัวแรกเป็นหน่วยความร้อนภายนอก (external thermo element) สำหรับควบคุมการฉีด ทำให้วาล์วทำงานคล้ายเป็นวาล์วลดแรงดัน (expansion valve) ขณะที่วาล์วอีกตัวหนึ่งเป็นวาล์วควบคุมแรงดัน (pressure control valve) ที่ควบคุมไม่ให้แรงดันการระเหย (evaporating pressure) ตกลงที่อุณหภูมิหนึ่ง

 

ระบบวาล์วนำ (Pilot valve system) ทำให้สามารถใช้งานวาล์วมาตรฐานสำหรับวาล์วในท่อโดยเพิ่มวาล์วนำ (pilot) สำหรับการใช้งานเฉพาะหรือเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานของวาล์ว นี่ทำได้ง่ายดายด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำ วาล์วนำ (pilot valve) มีขนาดมาตรฐานและทำงานได้บนวาล์วในท่อขนาดตั้งแต่ 3/8" to 6/8"