Nodular iron

Nodular iron คือ รูปร่างกลมของแกรไฟต์ทรงกลม (nodular graphite) ช่วยลดความเข้มข้นของความเค้น (stress concentration) ลง ส่งผลให้วัสดุมีความยืดหยุ่นที่ดีกว่าเหล็กหล่อเทามาก โดยปกติแล้วเหล็ก Nodular iron จะถูกใช้สำหรับชิ้นส่วนของปั๊มที่ต้องการความแข็งแรงสูง

 

เหล็ก Nodular iron มีส่วนผสมของแมกนีเซียมประมาณ 0.03-0.05% โดยน้ำหนัก แมกนีเซียมทำให้เกล็ด (flake) เป็นทรงกลมซึ่งทำให้แกรไฟต์ (graphite) กระจายออกได้ทั่วเนื้อเหล็ก (ferrite หรือ pearlite matrix) ในรูปของทรงกลมหรือก้อนกลม ก้อนกลมของแกรไฟต์นี้ไม่มีด้านหรือมุมแหลม รูปร่างกลมของแกรไฟต์ทรงกลม (nodular graphite) ช่วยลดความเข้มข้นของความเค้น (stress concentration) ลง ส่งผลให้วัสดุมีความยืดหยุ่นที่ดีกว่าเหล็กหล่อเทามาก โดยปกติแล้วเหล็ก Nodular iron จะถูกใช้สำหรับชิ้นส่วนของเครื่องสูบน้ำที่ต้องการความแข็งแรงสูง (การใช้งานที่แรงดันสูงหรือที่อุณหภูมิสูง)