Manhole

Manhole คือ ช่องท่อระบายน้ำ เป็นช่องที่สร้างอยู่ภายในระบบท่อระบายน้ำหรือท่อน้ำ โดยปกติทั่วไปจะมีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับคนเข้าไปได้หนึ่งคน

 

ช่องท่อระบายน้ำ (Manhole) เป็นช่องที่สร้างอยู่ภายในระบบท่อน้ำเสียหรือท่อน้ำ โดยปกติทั่วไปจะมีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับคนเข้าไปได้หนึ่งคน ช่องท่อระบายน้ำนี้จะมีทางเข้าที่อยู่บริเวณเหนือพื้นดินเพื่อใช้สำหรับการเข้าตรวจสอบ การทำความสะอาดสิ่งอุดตัน หรือทำการซ่อมแซม

 

โดยปกติแล้วช่องท่อระบายน้ำจะถูกสร้างในเขตเมือง ถนน และบางครั้งก็ถูกสร้างอยู่ใต้ทางเดินริมถนน ซึ่งมักจะมีฝาปิดเป็นทรงกลมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้ฝาท่อตกลงสู่ช่องท่อระบายน้ำได้

 

ส่วนมากมาตรฐานการผลิตของฝาปิดช่องท่อระบายน้ำจะเป็นไปตามมาตรฐาน EN124ซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุ (คอนกรีตหรือเหล็กหล่อ) และน้ำหนักของเหล็กในการผลิต ตัวอย่างเช่น ฝาปิดประเภท Class D ตามมาตรฐาน EN124 นั้นจะถูกทำการทดสอบที่แรง 40 ตันและจะใช้สำหรับถนนที่มีการจราจรหนาแน่น ภาพแสดงจะอยู่ในรูปที่ 4

 

มาตรฐานประชาคมยุโรป EN 124

1: ประเภท Class A, ถูกทำการทดสอบที่แรง 1,5 ตัน

2: ประเภท Class B, ถูกทำการทดสอบที่แรง 12,5 ตัน

3: ประเภท Class C, ถูกทำการทดสอบที่แรง 25 ตัน

4: ประเภท Class D, ถูกทำการทดสอบที่แรง 40 ตัน