Legionella

Legionella คือ แบคทีเรีย สามารถทำให้เกิดโรคในมนุษย์ได้สองโรค คือโรคปอด (Legionnaires’ disease) ซึ่งเป็นการติดเชื้อที่ทำให้ปอดอักเสบ และโรคไข้ Pontiac fever ที่คล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่เฉียบพลัน (acute influenza) เมื่อทำการออกแบบระบบปรับอากาศจึงต้องคำนึงถึงวิธีการที่จะลดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในระบบ

 

แบคทีเรีย Legionella พบได้ทั่วไปในสภาพแวดล้อมที่เปียกและชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสมที่แบคทีเรียก่อตัวอยู่ในช่วง 35–46ºC นั่นคือมันจะเจริญเติบโตได้ดีในน้ำที่มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 30–50ºC

 

แบคทีเรีย Legionella มีด้วยกันหลายชนิด แต่ไม่ใช่ทุกชนิดที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยในมนุษย์ แบคทีเรีย Legionella เป็นสาเหตุให้เกิดความเจ็บป่วยสองประการในมนุษย์:

  •  โรคปอด (Legionnaires’ disease) ซึ่งเป็นการติดเชื้อที่ทำให้ปอดอักเสบ
  • โรคไข้ Pontiac fever ที่คล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่เฉียบพลัน (acute influenza)

 

แบคทีเรียจะต้องถูกหายใจเข้า การติดเชื้อจะเกิดขึ้นหลังจากหายใจเอาละอองเล็กๆ ของหยดน้ำที่ปนเปื้อน แหล่งเชื้อโรคโดยทั่วไปจะเป็นหอหล่อเย็น (cooling tower) ในระบบปรับอากาศรวมขนาดใหญ่ สระน้ำวน และฝักบัว

 

แหล่งที่ต้องสงสัยของเชื้อโรคสามารถตรวจสอบได้โดยการเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบท่อ น้ำประปา ฯลฯ มีวิธีการหลายวิธีในการลดความเสี่ยงของการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและในการฆ่าแบคทีเรีย:

  • การฆ่าเชื้อ เช่นการใช้คลอรีนไดออกไซด์ (chlorine dioxide)
  • การใช้ความร้อนด้วยการหมุนเวียนน้ำร้อน
  •  ระบบกรอง
  •  การทำ UV