Internal circulation

Internal circulation คือ บางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องทำความเย็นให้กับหน้าซีลในปั๊มหอยโข่ง (centrifugal pump) ที่มี mechanical shaft seal เดี่ยวหรือต้องกำจัดตะกอนในห้องซีล การติดตั้งท่อหมุนเวียน (circulation pipe) จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้

 

บางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องทำความเย็นให้กับหน้าซีลในปั๊มหอยโข่ง (centrifugal pump) ที่มี mechanical shaft seal เดี่ยวหรือต้องกำจัดตะกอนในห้องซีล ในกรณีนี้สามารถติดตั้งท่อหมุนเวียน (circulation pipe)จากท่อออกจากเครื่องสูบน้ำไปยังห้องซีล ของเหลวที่ใช้ทำความเย็นไหลจากห้องซีลกลับไปยังของเหลวที่ถูกเครื่องสูบน้ำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนของเหลวที่อยู่ในห้องซีลได้เป็นอย่างดี ท่อขนาด Ø8/Ø10 ก็เพียงพอ