Intergranular corrosion

Intergranular corrosionคือ การกัดกร่อนในโลหะคือการสูญเสียโลหะที่จุดใดๆ บนพื้นผิวโลหะที่เผชิญภาวะกัดกร่อน การกัดกร่อนตามแนวขอบเกรน  เกิดขึ้นที่แนวขอบเกรน ในบางครั้งยังเรียกว่าการกัดกร่อนตามแนวผลึก (intercrystalline corrosion)

 

การกัดกร่อนในโลหะโดยทั่วไปหมายถึงการสูญเสียโลหะที่จุดใดๆ บนพื้นผิวโลหะที่เผชิญภาวะกัดกร่อน การกัดกร่อนเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบตั้งแต่การกัดกร่อนที่สม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นผิวไปจนถึงการกัดกร่อนที่รุนแรงเฉพาะจุด

 

ตามชื่อที่เรียก การกัดกร่อนตามแนวขอบเกรน (intergranular corrosion) เกิดขึ้นที่แนวขอบเกรน การกัดกร่อนตามแนวขอบเกรนในบางครั้งถูกเรียกว่าการกัดกร่อนตามแนวผลึก (intercrystalline corrosion) โดยทั่วไปแล้วการกัดกร่อนแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อโครเมียมคาร์ไบด์ (chromium carbide) แทรกเข้าไปตามขอบเกรนในระหว่างการเชื่อมหรือเนื่องมาจากการทำ heat treatment ที่ไม่เพียงพอ บริเวณแคบๆ รอบขอบเกรนอาจจะขาดโครเมียมไปและทำให้ความต้านทานต่อการกัดกร่อนลดลงกว่าส่วนอื่นของวัสดุ ทั้งนี้เป็นเพราะโครเมียมเป็นส่วนประกอบสำคัญในการต้านทานการกัดกร่อน

 

ตัวอย่างของโลหะที่อ่อนแอต่อการกัดกร่อนตามแนวเกรน:

• สเตนเลสที่มีการเชื่อมหรือการทำ heat treatment ไม่เพียงพอ

• สเตนเลส EN 1.4401 (AISI 316) ในกรดไนตริก (nitric acid) เข้มข้น