Hot water vessel

Hot water vessel คือ ท่อน้ำร้อน  จะถูกใช้ในการผลิตน้ำร้อนแบบรวมศูนย์ ท่อน้ำร้อน (ถัง) สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบทำความร้อนผ่านทางระบบทำความร้อนร่วมหรือส่วนกลาง หรือ จะมีแหล่งทำความร้อนเป็นของตนเองก็ได้

 

ท่อน้ำร้อนจะถูกใช้ในการผลิตน้ำร้อนแบบรวมศูนย์ ท่อน้ำร้อน (ถัง) สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบทำความร้อนผ่านทางระบบทำความร้อนร่วมหรือส่วนกลาง หรือ จะมีแหล่งทำความร้อนเป็นของตนเองก็ได้

 

ขดลวดสปริงที่ทำความร้อนหนึ่งเส้นหรือมากกว่าซึ่งเชื่อมต่อกับระบบทำความร้อนจะตั้งซ้อนกันอยู่ในท่อ จะมีการเติมน้ำเย็นภายในเข้าไปในถังด้านล่าง โดยที่น้ำร้อนแบบรวมศูนย์จะถูกนำออกไปจากด้านบน หากระบบน้ำร้อนแบบรวมศูนย์มีการติดวงจรหมุนเวียน ท่อหมุนเวียนจะมีการเชื่อมต่อเข้ากับส่วนกลางของถัง ท่อหมุนเวียนจะต่อเข้ากับท่อน้ำเย็นกั้นระหว่างถังต่อถังโดยที่ไม่มีหัวปิดการหมุนเวียน

 

เรายังสามารถติดอุปกรณ์เสริมให้กับท่อด้วยองค์ประกอบการทำความร้อนด้วยไฟฟ้า ที่อยู่ในการผสมกับขดลวดทำความร้อนหรือเป็นเพียงแหล่งทำความร้อน องค์ประกอบทำความร้อนจะถูกติดตั้งไว้ที่ด้านบนของท่อ

 

ท่อน้ำร้อนที่มีโอกาสจะผุกร่อนควรจะได้รับการคุ้มครองด้วยการใช้แมกนีเซี่ยมขั้วบวกหรือระบบแยกสารเคมีด้วยไฟฟ้า/สารเคมีที่ทำปฏิกิริยาแยกสารที่ไม่ต้องการ