Hot water circulation

Hot water circulation คือ น้ำร้อนแบบรวมศูนย์ที่ไหลอยู่ภายในท่อจะถูกทำให้เย็นลงเนื่องจากการสูญเสียความร้อนเมื่อไม่มีการปล่อยน้ำออกมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง การหมุนเวียนของน้ำร้อนแบบรวมศูนย์ (Circulation of domestic hot water) จะทำให้เกิดการไหลอยู่ภายในท่อต่างๆ ถึงแม้ว่าน้ำร้อนดังกล่าวที่อยู่ในท่อนั้นยังไม่ถูกดึงออกมาใช้งาน

 

น้ำร้อนแบบรวมศูนย์ที่ไหลอยู่ภายในท่อจะถูกทำให้เย็นลงเนื่องจากการสูญเสียความร้อนเมื่อไม่มีการปล่อยน้ำออกมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ในระบบน้ำร้อนภายในที่มีขนาดใหญ่กว่าซึ่งมีการวางท่อลำเลียงเป็นบริเวณกว้าง จำเป็นจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากที่จะนำเอาน้ำเย็นออกมาจากท่อก่อนที่จะปล่อยน้ำร้อนออกมา เนื่องจากประเด็นในเรื่องของความสะดวก จึงทำให้วิธีการดังกล่าวมักจะไม่ค่อยได้รับการยอมรับ

 

การหมุนเวียนของน้ำร้อนแบบรวมศูนย์ (Circulation of domestic hot water ) จะทำให้เกิดการไหลอยู่ภายในท่อต่างๆ ถึงแม้ว่าน้ำร้อนดังกล่าวที่อยู่ในท่อนั้นยังไม่ถูกดึงออกมาใช้งาน ด้วยวิธีการนี้ จะต้องทำการรักษาระยะเวลาในการรอให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ น้ำร้อนแบบรวมศูนย์ที่มีอุณหภูมิขั้นต่ำซึ่งถูกหมุนเวียนนั้นเพื่อทำให้มีการใช้พลังงานน้อยที่สุด กระบวนการข้างต้นจะถูกควบคุมโดยวาล์วหมุนเวียน ที่มีการติดตั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานในหลายๆ ที่ในระบบน้ำร้อนแบบรวมศูนย์เครื่องสูบหมุนเวียนจะถูกใช้ในการรักษาระดับการหมุนเวียนของน้ำร้อนแบบรวมศูนย์ที่ไหลกลับไปยังระบบการผลิต (ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน หรือ เครื่องทำความร้อนของน้ำ)

 

การดูแลรักษาเพื่อลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในระบบท่อเป็นสิ่งจำเป็นในการติดตั้งระบบน้ำร้อนแบบรวมศูนย์ที่ระดับของอุณหภูมิสูงกว่า การที่ระบบมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นในระบบน้ำร้อนแบบรวมศูนย์นั้นจะทำให้สามารถฆ่าแบคทีเรียบางชนิดที่ไม่เป็นที่ต้องการได้ ในระบบน้ำร้อนแบบรวมศูนย์ที่มีขนาดใหญ่กว่า การหมุนเวียนจะมีการจัดการอย่างสะดวกด้วยระบบบริหารจัดการตึกและอาคาร (BMS)