HFC (Hydrofluorocarbon)

HFC (Hydrofluorocarbon) คือ สาร HFC จัดเป็นสารทำความเย็นที่ไม่ทำลายชั้นโอโซน แต่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) เฮชเอฟซี (HFC) ย่อมาจากคำว่า “สารไฮโดรฟลูโอคาร์บอน” (Hydrofluorocarbon) และบ่งบอกถึงส่วนประกอบอะตอมโมเลกุลของสาร

 

สาร HFC จัดเป็นสารทำความเย็นที่ไม่ทำลายชั้นโอโซน แต่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก(Greenhouse Effect)เฮชเอฟซี (HFC) ย่อมาจากคำว่า “สารไฮโดรฟลูโอคาร์บอน” (Hydrofluorocarbon) และบ่งบอกถึงส่วนประกอบอะตอมโมเลกุลของสาร

 

สาร HFC ที่นิยมใช้เป็นตัวทำความเย็น คือR134a, R404A, R407C, และ R507A

 

ข้อมูลหลัก:

ค่า ODP (Ozone Depletion Potential)คือ ตัวเลขที่ระบุถึงผลกระทบของสารทำความเย็นในการทำลายชั้นโอโซน สารทำความเย็น R12

จะมีค่าดัชนีเท่ากับ 1.0 และใช้เปรียบเทียบผลลัพธ์กับชนิดอื่นๆ

 

ค่า GWP (Global Warming Potential) คือ ตัวเลขที่ระบุถึงผลกระทบของสารทำความเย็นในการทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ค่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่ถูกใช้นั้นจะมีค่าดัชนีเท่ากับ 1.0 และใช้เปรียบเทียบผลลัพธ์กับชนิดอื่นๆ