Heat pump

Heat Pump คือระบบซึ่งใช้สำหรับทำให้อากาศที่อยู่ในห้องนั้นเย็น ร้อน และลดความชื้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยที่ระบบเหล่านี้จะวงรอบการถ่ายโอนความร้อนแบบย้อนกลับได้

 

ฮีทปั้ม (Heat Pump)คือระบบซึ่งใช้สำหรับทำให้อากาศที่อยู่ในห้องนั้นเย็น ร้อน และลดความชื้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยที่ระบบเหล่านี้จะวงรอบการถ่ายโอนความร้อนแบบย้อนกลับได้ซึ่งจะหมายความว่า ถ้าต้องการให้อากาศที่อยู่ภายในตัวอาคารเย็นขึ้น จะต้องทำการติดตั้งเครื่องระเหย หรือ คอยล์เย็น (Evaporator) ภายในตัวอาคาร และติดตั้งคอนเดนเซอร์ หรือ คอยล์ร้อน (Condenser)ไว้บริเวณภายนอกตัวอาคาร

 

ในทางตรงกันข้าม ถ้าต้องการให้อากาศที่อยู่ภายในตัวอาคารร้อนขึ้น กระบวนการก็จะย้อนกลับ คือ เครื่องระเหย หรือ คอยล์เย็น (Evaporator) จะทำหน้าที่เสมือนกับเป็นคอนเดนเซอร์ หรือ คอยล์ร้อน (Condenser)เพื่อผลิตความร้อนภายในตัวอาคาร และติดตั้งเครื่องควบแน่น หรือ คอยล์ร้อน (Condenser)ที่ติดตั้งภายนอกอาคารจะทำหน้าที่เสมือนกับเป็นเครื่องระเหย หรือ คอยล์เย็น (Evaporator) ซึ่งกระบวนการทำงานสามารถจะปรับให้ย้อนกลับได้ทุกเวลาหากต้องการ

 

ฮีทปั้ม (Heat Pump) นั้นเป็นทางเลือกที่ดีในการแทนที่ระบบการทำความร้อนด้วยไฟฟ้า