Grundfos IO 351 A and IO 351 B

Grundfos IO 351 A and IO 351 B คือ โมดูลหนึ่งที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนสัญญาณ ดิจิตอล และ อนาล็อก ระหว่าง CU 351 และส่วนระบบไฟฟ้าอื่นๆผ่านทางอุปกรณ์ GENIbus

 

IO 351 เป็นโมดูลหนึ่งทำหน้าที่แลกเปลี่ยนสัญญาณเปลี่ยนสัญญาณ ดิจิตอล และอนาล็อก ระหว่าง CU 351 และส่วนระบบไฟฟ้าอื่นๆผ่านทางอุปกรณ์ GENIbus IO 351 มีทั้งแบบ IO 351 A และ IO351B ซึ่ง IO 351A ใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำมอเตอร์แบบ Fixed Speed และใช้กับเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสตั้งแต่ 1 ถึง 3 ตัว

 

IO 351B ใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสตั้งแต่ 1 ตัวถึง 6 ตัว และใช้ได้กับมอเตอร์ แบบ Fixed Speed หรือมอเตอร์แบบปรับรอบได้โดยใช้ External frequency convertersอีกทั้งยังสามารถทำหน้าที่เป็นตัวรับและส่งสำหรับการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกได้อีกด้วย