Grundfos HS - Horizontal split case pumps

Grundfos HS - Horizontal split case pumps คือ เครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส เวอร์ชั่น HS-5 ชนิดแยกแบบแนวนอน คือชนิดใบพัดเดี่ยว ไม่สามารถล่อน้ำได้ด้วยตัวเองเป็นเครื่องสูบน้ำชนิดด้านดูด และด้านจ่ายอยู่ในแนวเดียวกัน

 

เครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอส เวอร์ชั่น HS-5 ชนิดแยกแบบแนวนอน คือชนิดใบพัดเดี่ยว ไม่สามารถล่อน้ำได้ด้วยตัวเองเป็นเครื่องสูบน้ำชนิดด้านดูด และด้านจ่ายอยู่ในแนวเดียวกัน

 

เครื่องสูบน้ำชนิดแยกแบบแนวขนานนี้ใบพัด จะติดตั้งอยู่ตรงกลางเพลา และประกอบเข้าด้วยกัน เบ้าตลับลูกปืน และซีลที่ 2 ด้านของใบพัด

 

ไม่ต้องรื้อถอนมอเตอร์ หรือระบบท่อ เนื่องจากโครงสร้างของเครื่องสูบน้ำประเภทชนิดแยกนี้สามารถทำได้ไม่ว่าจะรื้อหรือถอนอะไหล่ภายในเครื่องสูบน้ำ เช่น ตลับลูกปืน แหวนกันสึก ใบพัด และซีล

 • อัตราการไหล  10 ถึง 3600 ลูกบาศก์เมตร(m3/h) /ชั่วโมง ความถี่ 50 เฮิรตซ์ (Hz)
 • แรงดัน : 5 ถึง 240 เมตร ความถี่ 50 เฮิรตซ์
 • มอเตอร์ : 1.5 – 600 กิโลวัตต์ (kW)
 • อัตราการไหล : 10 – 4200 ลูกบาศก์เมตร(m3/h) /ชั่วโมงความถี่ 60 เฮิรตซ์ (Hz)
 • แรงดัน: 5 – 230 เมตร ความถี่ 60 เฮิรตซ์
 • มอเตอร์ : 2.2 – 600 กิโลวัตต์ (kW)
 • เครื่องสูบน้ำชนิด In line 
 • Double suction
 • ค่า Net Positive Suction Head ต่ำ (NPSH)
 • แรงขับโหลดแนวรัศมีบนแกนเพลา
 • แบบก้นหอยคู่ (Double volute)
 • มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 • ลดแรงขับโหลดแนวรัศมีบนแกนเพลา
 • Wear ring หรือแหวนกันสึกที่มีขนาดกว้างนั้นจะช่วยลดแรงขับโหลดทั้งแนวรัศมี และรอยแกนเพลา ช่วยยืดอายุการใช้งานของซีล และตลับลูกปืน ค่าความสั่นสะเทือนต่ำ และเตรียมการได้ตามความต้องการ
 • บำรุงรักษาง่าย เช่น สามารถถอดเปลี่ยนตลับลูกปืน โดยไม่ต้องเปิดฝาด้านบนของเครื่องสูบน้ำ