Grundfos Glandless circulator pumps

Grundfos Glandless circulator pumps คือ เครื่องสูบน้ำหมุนเวียนชนิดไร้ซีลของกรุนด์ฟอส ถูกใช้ในอาคารขนาดใหญ่ สำหรับระบบปรับอากาศ และระบบน้ำร้อน

 

เครื่องสูบน้ำหมุนเวียนชนิดไร้ซีลของกรุนด์ฟอส ถูกใช้ในอาคารขนาดใหญ่สำหรับระบบปรับอากาศ และระบบน้ำร้อน ถูกใช้บนพื้นฐานของเทคโนโลยีของมอเตอร์ชนิดที่มีปลอกหุ้มมิดชิด และไม่มีซีลกันรั่ว ใช้ภายในระบายความร้อน(canned rotor) แบ่งออกเป็น 3 รุ่นหลักสำหรับเครื่องสูบน้ำหมุนเวียนชนิดไร้ซีล แต่มีรุ่นที่แตกต่างกันมากมายตามแต่ความต้องการใช้งาน ส่วนรายละเอียดต่างๆ สามารถหาได้จากโปรแกรมของกรุนด์ฟอสที่ WebCAPS.

 

Grundfos MAGNA

เครื่องสูบน้ำหมุนเวียนรุ่นกรุนด์ฟอสแมกม่า

 

เครื่องสูบน้ำรุ่นนี้มีจุดเด่นที่ฟังก์ชั่น AUTOADAPTที่ได้เท่าๆกันกับมอเตอร์ที่ทำจากแม่เหล็กถาวร ในส่วนเรือนเครื่องสูบน้ำมีวัสดุให้เลือกมากมาย และมีทั้งชนิดหนึ่งตัวเรือนเครื่องสูบน้ำ และสองตัวเรือน ในหนึ่งตัวเครื่องสูบน้ำ (single and twin-head configurations are available) ให้สามารถเลือกได้คงที่

 

Grundfos UPS

เครื่องสูบน้ำหมุนเวียน รุ่นกรุนด์ฟอส UPS

เครื่องสูบน้ำหมุนเวียนรุ่นนี้เป็นรุ่นมาตรฐาน ซึ่งใช้สำหรับหมุนเวียนน้ำเย็น หรือน้ำร้อน ในระบบทำความร้อนภายในที่พักอาศัยขนาดเล็ก ซึ่งเครื่องสูบน้ำหมุนเวียนรุ่นนี้สามารถปรับปริมาณน้ำได้ถึง 3 ระดับ ตามความต้องการการใช้น้ำจริงได้

 

Grundfos UPE

เครื่องสูบน้ำหมุนเวียนชนิดปรับความเร็วรอบกรุนด์ฟอส UPE

เครื่องสูบน้ำหมุนเวียนรุ่นนี้มีฟังก์ชั่นการปรับเปลี่ยนรอบเพิ่มขึ้นมาจากรุ่น UP ทำให้สามารถตอบสนองต่อจุดการงานให้ตรงกับที่ระบบต้องการมากที่สุดได้โดยเฉพาะกับระบบน้ำร้อน ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน และแต่ละช่วงเวลาสูง