Greenwashing

Greenwashing คือ การทำให้ผลิตภัณฑ์ดูเสมือนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าความเป็นจริง

 

บริษัทและองค์กรโดยปกติแล้วมักจะหลอกลวงในการโฆษณาสินค้าและนโยบายว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการนำการประหยัดต้นทุนมาเสนอเป็นการลดการใช้ทรัพยากร

 

โดยปกติแล้วคำดังกล่าวถูกใช้เมื่อบริษัทหรือองค์กรใช้เวลาและเงินจำนวนมากกว่าในการโฆษณาว่าตัวเองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แทนที่จะใช้เงินจำนวนดังกล่าวไปกับการนำแนวปฏิบัติสีเขียวไปใช้จริง บ่อยครั้งที่คำดังกล่าวถูกใช้เมื่อความรู้สึกเป็นธรรมชาติถูกเสริมเข้าไปในผลิตภัณฑ์โดยการเปลี่ยนชื่อหรือฉลากสินค้า อาทิการใช้ขวดรูปต้นไม้ในการบรรจุสารเคมีอันตราย โดยทั่วไปแล้วนักสิ่งแวดล้อมใช้คำว่า greenwashing ในการกล่าวถึงการกระทำของบริษัทขนาดใหญ่ที่ปล่อยมลพิษ