Frequency converter

Frequency Converter คือ เครื่องมือไฟฟ้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากความถี่ระดับหนึ่งไปสู่กระแสไฟฟ้าที่มีความถี่อีกค่า ซึ่งทั้งก่อนและหลังการแปลงความถี่จะมีแรงดันไฟฟ้า (Voltage) เท่าเดิม โดยปกติแล้ว เครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้าจะใช้กับการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ และพัดลม

 

เครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า (Frequency Converter) คือ เครื่องมือไฟฟ้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากความถี่ระดับหนึ่งไปสู่กระแสไฟฟ้าที่มีความถี่อีกค่าหนึ่ง ซึ่งทั้งก่อนและหลังการแปลงความถี่จะมีแรงดันไฟฟ้า (Voltage) เท่าเดิม โดยปกติแล้ว เครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้าจะใช้กับการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนปั้มและพัดลมทำงาน

 

ตัวอย่างเช่น

พัดลมเครื่องหนึ่งใช้กระแสไฟฟ้า 400 VAC50 Hz, พัดลมนี้จะทำงานด้วยความเร็วรอบระดับหนึ่งที่ความถี่50 Hzและเพื่อให้พัดลมหมุนเร็วขึ้น จะใช้เครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า (Frequency Converter) เพื่อเพิ่มความถี่ (ตัวอย่างเช่น) เป็น 70 Hz ในทางตรงกันข้าม ถ้าต้องการให้พัดลมดังกล่าวหมุนช้าลง จะต้องแปลงความถี่ไปเป็น 40 Hz เป็นต้น