Erosion corrosion

Erosion corrosion การกัดกร่อนแบบเซาะลึก  เป็นกระบวนการที่รวมเอาทั้งการกัดกร่อนและการกัดเซาะ

 

การกัดกร่อนโดยทั่วไปหมายถึงการเสื่อมสภาพของพื้นผิวโลหะที่เผชิญภาวะกัดกร่อน การกัดกร่อนเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบตั้งแต่การกัดกร่อนที่สม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นผิวไปจนถึงการกัดกร่อนที่รุนแรงเฉพาะจุดอัตราการเกิดการกัดกร่อนถูกเร่งได้โดยการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ของของเหลวที่มีฤทธิกัดกร่อนและพื้นผิวโลหะ การกัดกร่อนเกิดขึ้นเฉพาะจุดในพื้นที่ที่มีความเร็วในการไหลสูงหรือมีการไหลแบบปั่นป่วน (turbulent flow) การกัดกร่อนแบบเซาะลึก (erosion corrosion) สามารถเห็นได้จากร่องที่เกิดขึ้นในแนวเดียวกัน

 

ตัวอย่างของโลหะที่จะเกิดการกัดกร่อนแบบเซาะลึก (erosion corrosion):

  • โลหะสัมฤทธิ์ในน้ำทะเล
  • ทองแดงในน้ำ