Dry running protection

Dry running protection คือ การป้องกันไม่ให้ทำงานเมื่อน้ำขาด เป็นฟังก์ชั่นการตรวจสอบที่สำคัญ ซึ่งหากเครื่องสูบน้ำทำงานเมื่อน้ำขาดจะมีผลให้แบริง และซีลเพลาของเครื่องสูบน้ำชำรุดเสียหายได้ ดังนั้นแล้ว จึงแนะนำให้มีการติดตั้งระบบป้องกันไม่ให้ทำงานเมื่อน้ำขาดกับชุดเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันเสมอ

 

การป้องกันไม่ให้ทำงานเมื่อน้ำขาด (Dry running protection) เป็นฟังก์ชั่นการตรวจสอบที่สำคัญ ซึ่งหากเครื่องสูบน้ำทำงานเมื่อน้ำขาดจะมีผลให้แบริง และซีลเพลาของเครื่องสูบน้ำชำรุดเสียหายได้ ดังนั้นแล้ว จึงแนะนำให้มีการติดตั้งระบบป้องกันไม่ให้ทำงานเมื่อน้ำขาดกับชุดเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันเสมอ

 

มี 3 วิธีที่แตกต่างกันสำหรับการป้องกันการทำงานเมื่อน้ำขาดดังนี้

  • ใช้สวิตซ์แรงดัน (Pressure Switch) ติดตั้งอยู่บนท่อดูด หรือใช้สวิตซ์ลูกลอย (float switch ) / รีเลย์พร้อมก้านอิเล็กโทรด (electrode relay) ติดตั้งอยู่ภายในถังเก็บน้ำ (การป้องกันการทำงานเมื่อน้ำขาดด้วยสวิตซ์แรงดัน/ระดับน้ำ Pressure/Level Switch)
  • ใช้การวัดแรงดันน้ำขาเข้าที่ท่อทางดูดด้วยเครื่องส่งค่าแรงดันแบบอนาล็อค (Analogue Pressure Transmitter) (การป้องกันน้ำขาดด้วยอุปกรณ์ส่งค่าแรงดันPressure Transmitter)
  • ใช้การวัดระดับของน้ำที่อยู่ในถังเก็บน้ำด้วยอุปกรณ์ส่งค่าระดับน้ำแบบอะนาล็อค (Analogue Pressure Transmitter) (การป้องกันน้ำขาดด้วยอุปกรณ์ส่งค่าระดับน้ำ Level Transmitter)