Dry installation

Dry installation คือ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบแห้ง เป็นการที่เครื่องสูบน้ำไม่ได้ถูกติดตั้งอยู่ใต้ของเหลวที่ทำการดูดแต่ถูกติดตั้งในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับบ่อเก็บของเหลว

 

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบแห้ง (Dry Installation) คือ การที่เครื่องสูบน้ำไม่ได้ถูกติดตั้งอยู่ใต้ของเหลวที่ทำการดูดแต่ถูกติดตั้งในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับบ่อเก็บของเหลว

 

ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบแห้งนั้น เครื่องสูบน้ำสามารถถูกติดตั้งได้ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง ข้อดีทั่วไปของการติดตั้งแบบแนวราบคือ

  • ใช้กับท่อประปาธรรมดาที่มีความโค้งงอไม่มาก
  • ทำให้น้ำที่ถูกดูดเข้าสู่ใบพัดส่งกำลัง (Impeller) มีปริมาณการไหลสม่ำเสมอ
  • พื้นที่ที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำอยู่ในระดับที่ไม่สูง

 

มอเตอร์ที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งแบบแห้งนั้นจะต้องเป็นรูปแบบของมอเตอร์ทำความเย็น ซึ่งอาจจะใช้เสื้อสูบทำความเย็น (Cooling Jacket) ได้ในการทำให้ของเหลวที่อยู่ภายนอกสามารถไหลรอบโครงครอบภายนอกมอเตอร์ สำหรับเครื่องสูบน้ำของบริษัทกรุนฟอสรุ่น SE1/SEV โครงครอบมอเตอร์จะทำมาจากอลูมิเนียมแข็ง ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้หลักการทำความเย็นแบบพิเศษในการติดตั้งแบบแห้ง

 

แนวโน้มในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบแห้งจะมีมากกว่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเปียก เนื่องจากเหตุผลทางด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงานสำหรับการบริการเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำ