Discharge de-superheater

Discharge de-superheater คือ อุปกรณ์ลดความร้อนยวดยิ่งที่ท่อขาออก  สามารถนำมาใช้กับโรงทำความเย็นเพื่อผลิตน้ำร้อนใช้ในครัวเรือนซึ่งเป็นไปได้เมื่อมีความต้องการทั้งการทำความเย็นและการใช้น้ำร้อนภายในอาคารพร้อมๆ กัน

 

อุปกรณ์ลดความร้อนยวดยิ่งที่ท่อขาออก (discharge de-superheater) เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้าไปในท่อด้านขาออกจากคอมเพรสเซอร์ไปยังเครื่องควบแน่น (condenser) ในโรงทำความเย็น อุปกรณ์ลดความร้อนยวดยิ่งอาจจะเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเก่า แบบ plate แบบ shell and tube และอื่นๆ

 

อุปกรณ์ลดความร้อนยวดยิ่งที่ท่อขาออก มีประโยชน์สำหรับการใช้งานที่มีความต้องการพร้อมๆ กันของการทำความเย็นและการทำน้ำร้อน การทำให้ร้อนยิ่งยวดของสารทำความเย็นภายในคอมเพรสเซอร์ซึ่งไม่เกิดประโยชน์สามารถเปลี่ยนเป็นการทำความร้อนที่มีประโยชน์ที่อุณหภูมิค่อนข้างสูง

 

ความร้อนที่ระบายทิ้งออกจากคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ (reciprocating compressor) โดยปกติอยู่ที่ 8-10% ของความร้อนที่ระบายทิ้งออกจากระบบทั้งหมด ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ลดความร้อนยวดยิ่งที่ท่อขาออกจะทำให้สามารถผลิตน้ำประปาร้อน น้ำร้อนสำหรับการทำความร้อนรวม น้ำร้อนสำหรับระบบปรับอากาศ (HVAC) ฯลฯ อุณหภูมิน้ำร้อนที่สามารถทำได้สูงถึง 50-60 °C สำหรับสารทำความเย็นเกือบทุกชนิด