Cross flow heat exchanger

Cross flow heat exchanger คือ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ Cross flow (Cross flow heat exchanger) แลกเปลี่ยนพลังงานความร้อนจากอากาศด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งภายในหน่วยเป่าอากาศ (air handling unit, AHU) เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบนี้ไม่มีการแลกเปลี่ยนความชื้นเหมือนกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ rotary (rotary heat exchanger) และไม่มีความเสี่ยงของการที่อากาศสองด้านจะผสมกัน

 

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ Cross flow (Cross flow heat exchanger) ถูกใช้ในระบบทำความเย็นและระบายอากาศที่ต้องการการส่งผ่านความร้อนจากอากาศด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ Cross flow ประกอบขึ้นจากแผ่นโลหะบางๆ ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นแผ่นอลูมิเนียม พลังงานความร้อนจะถูกแลกเปลี่ยนผ่านแผ่นโลหะเหล่านี้ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ Cross flow แบบเก่าแก่จะมีพื้นที่หน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีประสิทธิภาพความร้อน (thermal efficiency) ประมาณ 40-65% ทั้งนี้หากต้องการประสิทธิภาพที่สูงขึ้นก็สามารถใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ counter-flow หรือแบบ dual cross-flow ซึ่งโดยทั่วไปมีประสิทธิภาพความร้อนอยู่ที่ 75-85% ได้

 

ในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนบางประเภท อากาศที่ชื้นอาจจะเย็นตัวลงจนถึงจุดเยือกแข็งและเกิดเป็นน้ำแข็งขึ้น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ Cross flow มักจะมีราคาต่ำกว่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอื่นๆ โดยปกติแล้วมักจะใช้งานในที่ที่มาตรฐานสุขอนามัยกำหนดให้อากาศทั้งสองด้านต้องแยกจากกันโดยเด็ดขาด มักจะถูกใช้ในการติดตั้งเพื่อนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ในโรงอาหารขนาดใหญ่ โรงพยาบาล และในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบนี้ไม่มีการแลกเปลี่ยนความชื้นเหมือนกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ rotary (rotary heat exchanger)