Crevice corrosion

Crevice corrosion คือ การกัดกร่อนในที่อับ เป็นรูปแบบการเกิดการกัดกร่อนเฉพาะจุด

 

การกัดกร่อนโดยทั่วไปหมายถึงการเสื่อมสภาพของพื้นผิวโลหะที่เผชิญภาวะกัดกร่อน การกัดกร่อนเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบตั้งแต่การกัดกร่อนที่สม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นผิวไปจนถึงการกัดกร่อนที่รุนแรงเฉพาะจุด

 

การกัดกร่อนในที่อับ (Crevice corrosion)เริ่มต้นได้ง่ายกว่าการเกิดการกัดกร่อนอย่าง pitting corrosion ซึ่งเป็นรูปแบบการเกิดการกัดกร่อนเฉพาะจุดอีกแบบหนึ่ง การกัดกร่อนในที่อับเริ่มเกิดในช่องเปิดแคบๆ หรือช่องว่างระหว่างพื้นผิวโลหะสองผิว หรือช่องว่างระหว่างพื้นผิวโลหะและผิวอโลหะ โดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นพร้อมกับสภาวะนิ่งที่ไม่มีการไหลในที่อับนั้น ที่อับอย่างเช่นช่องว่างระหว่างหน้าแปลนหรือที่จุดเชื่อมต่อด้วยเกลียวจึงเป็นจุดที่อ่อนแอต่อการเกิดการกัดกร่อนได้มากที่สุด