Cooling ceiling

Cooling ceiling คือ ฝ้าทำความเย็นด้วยน้ำ (water-carrying cooling ceiling) สามารถถูกนำมาใช้เสริมหากระบบปรับอุณหภูมิโดยใช้อากาศเย็นไม่เพียงพอ การทำความเย็นเกิดขึ้นจากการดูดกลืนความร้อนเป็นหลัก โดยมีการพาความร้อนทำหน้าที่รอง

 

ในอาคารบางแห่ง ความร้อนปริมาณสูงมากถูกสร้างขึ้นโดยคน เครื่องจักร แสงอาทิตย์ หรือไฟแสงสว่าง ทำให้ระบบปรับอุณหภูมิโดยใช้อากาศเย็นไม่เพียงพอที่จะรองรับ การใช้ระบบปรับอากาศด้วยอากาศเย็นแบบเก่าสามารถส่งผลให้มีการรบกวนจากความแห้ง ฯลฯ เพื่อลดปริมาณอากาศเย็น ฝ้าทำความเย็นด้วยน้ำ (water-carrying cooling ceiling) สามารถถูกนำมาใช้เสริมในระบบ ฝ้าทำความเย็นโดยทั่วไปเป็นแบบสำเร็จรูป ประกอบด้วยท่อทองแดงหรือท่ออลูมิเนียมและแผงอลูมิเนียม

 

ความสามารถในการทำความเย็นโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 50 ถึง 150 W/m2 การทำความเย็นเกิดขึ้นจากการดูดกลืนความร้อนเป็นหลัก โดยมีการพาความร้อนทำหน้าที่รอง