Compensator

Compensatorคือ compensator สามารถติดตั้งเข้ากับระบบทำความร้อนเพื่อรองรับการขยายตัวตามแนวตรงของท่อ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแทนที่จะใช้ท่อตัวยู (expansion loop)

การขยายตัวตามแนวตรงของท่อในระบบทำความร้อนเกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิทำงานกับอุณหภูมิแวดล้อมและจากความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสารตัวกลาง โดย compensator สามารถติดตั้งเข้ากับระบบเพื่อชดเชยการขยายตัวตามแนวตรงนี้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแทนที่จะใช้ท่อตัวยู (expansion loop) ทั้งนี้ compensator เป็นได้ทั้งแบบแขวน (hinged type) หรือแบบตามแนวแกน (axial type) เมื่อใช้ compensator ในการจัดการกับการขยายตัวนี้จะต้องติดตั้งขารองรับท่อ (pipe fixture) และไกด์ด้านข้าง (lateral pipe guide)

 

Compensator แบบแขวน (hinged compensator) จะยอมให้มุมท่อเคลื่อนที่ไปได้ ทำให้การขยายตัวของท่อถูกรองรับได้โดย compensator ส่วน compensator แบบตามแนวแกน (axial compensator) ทำงานโดยยอมให้ท่อสองท่อเคลื่อนที่ตรงข้ามกันเพื่อรองรับการขยายตัว มี bellow ยืดหยุ่น (flexible bellow) ที่ช่วยป้องกันการรั่วไหลของระบบ

 

ระบบทำความร้อนในชุมชนมักจะใช้วิธีอื่นแทน compensator โดยท่อจะถูกให้แรง/บิดในทางที่ทำให้มีการขยายตัวน้อยที่สุด ในการจัดการกับการขยายตัวนั้นท่อเหล็กกล้าแบบให้แรง (stressed steel pipe) และท่อเหล็กกล้าแข็งแรงพิเศษ (extra-strength steel pipe) ถูกนำมาใช้งานแทนที่หรือใช้งานร่วมกับ compensator