Cold store

Cold store คือ ห้องแช่แข็งเป็นพื้นที่ที่ถูกทำความเย็นสำหรับการจัดเก็บในที่เย็น อาคารที่ได้รับการทำความเย็น หรือพื้นที่สำหรับเก็บสินค้าโดยเฉพาะอาหารในสภาวะที่เย็นเพื่อถนอมสินค้า

 

ห้องแช่แข็งเป็นพื้นที่ที่ถูกทำความเย็นสำหรับการจัดเก็บในที่เย็น อาคารที่ได้รับการทำความเย็น หรือพื้นที่สำหรับเก็บสินค้าโดยเฉพาะอาหารในสภาวะที่เย็นเพื่อถนอมสินค้า ในห้องแช่แข็งจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า0 °C และโดยทั่วไปมักจะต่ำกว่า -18 °C เครื่องระเหย (evaporator) จะถูกติดตั้งระบบสำหรับละลายน้ำแข็งให้กับคอยล์และถาดรองน้ำ (drip tray)

 

ความหนาแน่นของอากาศภายในห้องแช่แข็งมีค่าสูงกว่าอากาศด้านนอก โดยปกติแล้วทางเข้าจะมีการติดตั้งห้องอากาศ (air lock chamber) เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียอากาศเย็นและป้องกันความชื้นที่จะผ่านเข้าไปยังห้องแช่แข็ง

 

ห้องแช่แข็งจะต้องมีเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าที่ประตูเพื่อรักษาอุณหภูมิไม่ให้แข็ง พื้นห้องจะต้องไม่แข็งตัว โดยมีการติดตั้งคอยล์ทำความร้อนเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับอาคารเนื่องมาจากการแข็งตัวของพื้นอย่างถาวร.