Central heating

Central heating คือ การทำความร้อนส่วนกลาง  หมายถึงระบบการความร้อนไฮโดรนิก (hydronic) ที่มีเครื่องบอยเลอร์ (Boiler) หรือเตาส่วนกลางอยู่ภายในตึกที่ได้รับความร้อนหรือบริเวณใกล้เคียง

 

คำว่าการทำความร้อนส่วนกลาง (Central heating) จะหมายถึงระบบการความร้อนไฮโดรนิก (hydronic) ที่มีเครื่องบอยเลอร์ (Boiler)หรือเตาส่วนกลางอยู่ภายในตึกที่ได้รับความร้อนหรือบริเวณใกล้เคียง

 

ความร้อนจะเกิดขึ้นในเครื่องบอยเลอร์ ท่อจะนำน้ำที่ได้รับความร้อนเป็นแหล่งความร้อนในตึก (แผงระบายความร้อย) และนำน้ำที่เย็นแล้วกลับไปยังเครื่องบอยเลอร์อีกครั้ง

 

โดยแรกเริ่มนั้น ระบบทำความร้อนส่วนกลางส่วนมากจะถูกออกแบบให้มีการหมุนเวียนด้วยตนเอง ปัจจุบันมักจะมีการใช้ตัวหมุนเวียนปั๊มความร้อนออกไปทั่วทั้งระบบ

 

ระบบความร้อนส่วนกลางจะเป็นระบบเป็นที่ถึงขยายหรือท่อขยายแบบเปิด นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งถังกั้นในระบบ

 

มีเชื้อหลากหลายชนิดที่ถูกใช้ในการทำความร้อนส่วนกาลาง ถ่าน, ถ่านโค้ก, น้ำมัน, แก๊ส, ฟืนไม้ และเม็ดพลังงาน ล้วนได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งที่ให้พลังงานเพียงพอในเครื่องบอยเลอร์ที่ให้ความร้อนส่วนกลาง