CE marking

CE marking คือ สัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องพิสูจน์ของผู้ผลิต/ผู้นำเข้าสินค้าว่าสินค้าของพวกเขาตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคำสั่งของสหภาพยุโรป (EU Directives) และมาตรฐานอีเอ็น (EN standards) ที่เกี่ยวข้อง

 

ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในคำสั่งของสหภาพยุโรป (EU Directives) จะต้องมีสัญลักษณ์ CE marking เมื่อจัดจำหน่ายในประเทศกลุ่ม EEA (ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป, นอร์เว, ไอซ์แลนด์, และลิคเทนสไตน์)วัตถุประสงค์ของสัญลักษณ์ CE marking ก็เพื่อรักษาและทำให้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำหน่ายในสหภาพยุโรปเหมือนกัน ไม่มีประเทศใดในกลุ่ม EEA ที่สามารถห้ามไม่ให้ซื้อขายหรือติดตั้งสินค้าที่มีสัญลักษณ์ CE mark ได้