Butterfly valve

Butterfly valve คือ วาล์วในตระกูลวาล์วที่เรียกว่า quarter-turn valve (วาล์วที่หมุนได้หนึ่งในสี่ของวงกลม) ตัว “ปีกผีเสื้อ” คือลิ้นวาล์วที่เป็นแผ่นโลหะวงกลมต่อกับก้านวาล์ว เมื่อวาล์วปิดตัวลิ้นวาล์วนี้ก็จะหมุนมาอยู่ในตำแหน่งที่ปิดทางไหลของของไหลได้อย่างสมบูรณ์

 

เมื่อวาล์วปิดตัวลิ้นวาล์วจะหมุนมาอยู่ในตำแหน่งที่ปิดทางไหลของของไหลได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อวาล์วเปิดสุดตัวลิ้นวาล์วก็จะหมุนไปหนึ่งในสี่ของวงกลมเพื่อจะเปิดทางไหลของของไหลโดยเกือบจะไม่มีการกีดขวาง ตัววาล์วอาจจะถูกเปิดทีละน้อยเพื่อปรับอัตราการไหล วาล์วปีกผีเสื้อนี้ต่างจากวาล์วแบบ ball valve ตรงที่ตัวลิ้นวาล์วจะอยู่ในช่องทางการไหลอยู่เสมอ จึงทำให้เกิดแรงดันสูญเสียในการไหลไม่ว่าวาล์วจะเปิดอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม

 

วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly valve) ได้ชื่อมาจาก “รูปร่างคล้ายผีเสื้อ” ที่เกิดขึ้นเมื่อวาล์วหมุน

 

วาล์วปีกผีเสื้อถูกใช้กันมากในอุตสาหกรรมเคมี ระบบน้ำทิ้ง และระบบส่งน้ำ

 

วาล์วได้รับการออกแบบให้ของไหลไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นส่วนโลหะเคลื่อนที่ของวาล์ว บ่าวาล์วสามารถทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันหลายประเภทเพื่อใช้งานกับของไหลทุกชนิด

 

วาล์วปีกผีเสื้อทีความทนทานและต้องการการบำรุงรักษาน้อยมาก

 

วาล์วปีกผีเสื้อโดยปกติจะมีขนาดปานกลางจนถึงขนาดใหญ่มาก (DN 40–600)