BTU (British Thermal Unit)

BTU (British thermal unit) คือ หน่วยวัดพลังงานที่ใช้กันในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตไอน้ำ อุตสาหกรรมการทำความร้อนและการปรับอากาศ ในวงการวิทยาศาสตร์ หน่วยวัดบีทียู (BTU) ถูกแทนที่โดยส่วนใหญ่ด้วยหน่วยวัดพลังงานแบบ SI คือหน่วยจูล (joule, J)

 

หน่วยบีทียู (British thermal unit, BTU) เป็นหน่วยวัดพลังงานที่ใช้กันในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตไอน้ำ อุตสาหกรรมการทำความร้อนและการปรับอากาศ แม้ว่าหน่วยบีทียู (BTU) ยังคงถูกใช้งาน ‘อย่างไม่เป็นทางการ’ ในประเทศที่ใช้หน่วยเมตริก (เช่นสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร) แต่ก็มีการใช้งานน้อยลงหรือถูกแทนที่ด้วยหน่วยวัดอื่นในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ในวงการวิทยาศาสตร์ หน่วยวัดบีทียู (BTU) ถูกแทนที่โดยส่วนใหญ่ด้วยหน่วยวัดพลังงานแบบ SI คือหน่วยจูล (joule, J)

 

ความสามารถของระบบทำความเย็นขนาดเล็ก และเครื่องสูบน้ำทำความร้อน (heat pump) มักจะถูกวัดในหน่วยบีทียู (BTU) โดยแสดงเป็นบีทียูต่อชั่วโมง (BTUs per hour, BTU/h)

 

หนึ่งบีทียู (BTU) คือปริมาณพลังงานที่ต้องการในการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำหนึ่งปอนด์ให้สูงขึ้นหนึ่งองศาฟาเรนไฮต์

1 บีทียู (BTU) = 1.055 กิโลจูล (kJ)

1 บีทียูต่อชั่วโมง (BTU/h) = 0.293 วัตต์ (W)